BuDi har kjølebiler som er godkjent for å transportere temperaturregulerte næringsmidler.

BuDi har en variert bilpark som består av:

-Frysebil ned til -22grader
-Kjølebiler med skap og lift
-Varebil med kjøl
-230V tilkobling for kjøl over natt eller ved behov
-Ta kontakt med den enkelte avdeling for å høre om disponibelt bilmateriell.