Organisasjonsnummer: 991 637 621 MVA

Telefon: +47 932 87 000 (døgnbetjent)
Epost: ordre@budi.no
Telefaks: +47 73 90 53 11


Adresse:
Krkstad Dalen 5, 5257 Kogstad


Kontonummer:
3201.40.85148
IBAN: NO36 3201 4436 463
BIC-Adresse: SPRONO22

Alle våre transporter gjennomføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds bestemmelser som kan leses her: NSAB 2000