Organisasjonsnummer: 993 069 272 MVA

Telefon: +47 932 87 000 (døgnbetjent)
Epost: ordre@budi.no
Telefaks: +47 73 90 53 11

Adresse: Haakon Vll gt. 19B, 7041 Trondheim

Kontonummer: 3201.43.12524
IBAN: NO36 3201 4436 463
BIC-Adresse: SPRONO22

Alle våre transporter gjennomføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds bestemmelser som kan leses her: NSAB 2000