BuDi har lang erfaring med transport av alle typer ADR gods.

Vi utfører transport over hele landet og har utført flere utenlandsoppdrag.

Vi er sertifisert for å transportere farlig gods, klasse 1

BuDi har vært på oppdrag i Constanca (Romania) med farlig gods klasse 2.

Vi har også vært i Danmark, Tyskland, Belgia, Nederland og Frankrike med farlig gods klasse 7.

BuDi utfører idag transport for de fleste aktørene innen klasse 7 gods.

Vi kan produsere alle ADR dokumenter for vei/sjø/luft og tog transport.