BuDi har lang erfaring innen følgebilkjøring.

Vi har gjennom flere år løst krevende oppgaver sammen med offentlige etater.

Blir benyttet av flere store aktører inn spesialtransport både nasjonale og internasjonale.

 

r1   r3