BuDi kan tilby “person to person” tjeneste med levering over hele verden.

Dette kan for eksempel gjelde viktige papirer som:

Kontrakter

Verdipapirer

Ihendeobligasjoner

Pass

Visum

Patentesøknader

Manifester

Ta kontakt for mer informasjon med de enkelte avdelingene.