BuDi har per idag to sertifiserte sikkerhetsrådgivere innen ADR-RID

Vi kan således tilby alle kunder sikkerhetsrådgiver.

Dersom deres bedrift utfører noen av disse oppgavene er det krav i henhold til internasjonale lover at bedriften har en sikkerhetsrådgiver:

Pakker farlig gods

Sender eller mottar farlig gods

Transporterer av farlig gods

Formidler transport av farlig gods

Bruker materialle som er klassifisert som farlig gods

BuDi tilbyr utleie av sikkerhetsrådgivertjeneste som oppfyller alle krav i henhold lovverket.
Ta kontakt med BuDi Stavanger for mer informasjon angående sikkerhetsrådgivere